Over ons

Ondanks dat de stichting later is opgericht, zijn wij al vanaf 1 april 2015 actief in IJsselstein.
Op 20 november 2019 is er besloten om verder te gaan als stichting om onze doelstellingen meer kracht te geven.

In het dagelijks bestuur zitten Michel Klein (voorzitter), Marc Zwezerijnen (secretaris) en Esther Westerveld (penningmeester) aangevuld met bestuurslid Michel de Vries vormen zij het bestuur van SVIJ

Onze doelstellingen

A. het (doen) bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen in het algemeen en veteranen in de gemeente IJsseltein in het bijzonder.
B. het vergroten van de sociale cohesie tussen de veteranen binnen de gemeente IJsselstein en de lokale samenleving
C. het bevorderen van het onderlinge contact tussen veteranen uit de gemeente IJsselstein, teneinde de collegiale ondersteuning aan hen -die dat behoeven- positief te beïnvloeden.